Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ZSOLOZSMA, 3. óra

2008.10.01

A zsolozsma egyes hóráinak fölépítése

A vesperás

(Excursus: az I. vesperás mint a nap kezdete? Csak ünnepeken és vasárnap, de ez sem általános. Az I. vesperások anyaga későbbi, vagy duplázzák a 2-at. Szombat este a zsoltársorozat vége (143-147), és nem eleje (109-113) kerül sorra. Egyes egyházakban, pl. Laonban az előző vasárnapról megy a könyörgés is.) 
- Bevezető imák, pl. Aperi Domine, Miatyánk, Üdvözlégy (mindent a római rítus szerint írok, de vannak más változatok, ez devocionális készület, nem szerves rész.) 
- Deus in adiutorium (szent háromnapban és halottasban nincs) 
- 5 zsoltár antifónával vagy antifónákkal (monasztikusban 4) 
(Excursus: antiphona sola super psalmos: több zsoltár egy antifóna alatt. Quinque Laudate: az 5 Lauda/Laudate kezdetű vesperászsoltár számos rítusban az ünnepek 1. vesperásának anyaga, gyakran antiphona sola alatt) 
(Excursus: az antifónák éneklési módjai: 
a. Intonáció: a zsoltár(ok) előtt az első és legkisebb értelmes zenei egység [a szöveg nem kell, hogy értelmes legyen], a végén teljes antifóna. Ha a zsoltár és az antifóna intonációjának kezdete azonos, akkor a zsoltár ott kezdődik, ahol az antifóna végződött. Ez a római rendszerben köznapokon, simplex és semiduplex napokon van így, valamint a kishórákban  (mat.-laud. és vesp. kivételével) mindig. 
b. Duplikálás: az antifóna végigéneklése előtte és utána is (duplex maius ünnepeken és attól fölfelé). 
c. Neumával: a neuma = melizmatikus zárlat tónusokhoz rendelve, Magyarországon vsz. nincs, máshol gyakori, nevezik másként is. Zsoltározás végén, nagyobb antifónáknál, a római rendszer nem ismeri. A duplkálás és a neumázás rendszere a nem római rítusokban sokszor más, bonyolultabb. Egy hórán belül is változhat. 
- Kapitulum (nem tévesztendő össze a lectio brevis-szel, részletesebben majd az olvasmányoknál).
- [Responzórium]: másodlagos a vesperásban, általában a matutínumból kölcsönzik valamelyik szépet a nokturnusok (többnyire a 3.) végéről, mindig van benne Gloria, ha nincs, az a Szenvedés ideje, ilyenkor ismétlik a teljes főrészt. A kifejezetten vesperásra írt responzóriumok újabb stílusúak. A római rítusban soha nincs, máshol eltérő, pl. Esztergomban minden vasár és ünnepnap, a premontreieknél vasárnap nem, de ünnepnap igen. A monasztikusban mindig, de az breve, és a laudesben is van. 
- Himnusz: csak lassan vált elfogadottá, Rómában és több egyházmegyében sokáig elvetették. Részletesebben később lesz róla szó. 
- Verzikulus: majdnem mindig zsoltár, rövid, de fontos. 
- Magnificat és antifónája. Ez utóbbi vasárnap és temporális ünnepeken többnyire a napi evangéliumból.
- Précesz: a vesperásban csak böjtnapokon (nagyböjt, vigíliák, kántorböjt, a vége Kyrie... Christe... Kyrie... Pater noster (ez utóbbi halk az utolsó két versig, de a monasztikusban hangos, saját dallama van és az apát énekli).
- Könyörgés: a napi mise kollektája, előtte Dominus vobiscum vagy Domine exaudi 
- Megemlékezés(ek): szuffrágium/kommemoráció - antifóna+ verzikulus+ könyörgés szerkezetben az elnyomott ünnepről vagy votív szándékra, ez a szerkezet még sok helyen érvényesül.
- Benedicamus: középkori formájában a miseordináriumhoz hasonlóan alkalmazkodik a dallama a nap jellegéhez, rangjához. Előtte ismét Dominus vobiscum/Domine exaudi
- Fidelium animae, csöndes Pater noster, Dominus det nobis, Mária-antifóna verzikulussal és könyörgéssel (kvázi-szuffrágium), Divinum auxilium, Amen/Et cum fratribus (az utóbbi csak szerzetesközösségekben).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.