Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


LITURGIKUS LATIN NYELV KEZDŐKNEK, 17-18. óra

2008.11.26

Jónás 2. felét olvassuk, tegnap a szójegyzék folytatását részleteztem. A fölmondásokkal igyekezzenek, mert jobb lenne, ha a vizsgaidőszakra csak a Jónás és a vocabularium maradna. Gondolkodjanak vizsgaidőponton! Domonkos a formulákat, Attila a Credo kivételével az ordináriumot, Kamill a teljes ordináriumot felmondta. A szójegyzék utolsó adagja ebben a félévben:

Az egyházi év (temporále)

Időszakok

Advéntus

Úrjövet, ádvent

tempus Nativitátis

karácsonyi idő

tempus post Epiphániam

vízkereszt utani idő (évközi 1.)

Septuagésima

böjtelő

Quadragésima

nagyböjt

tempus Passiónis

Szenvedés ideje

Hebdómada Maior/Sancta

nagyhét

Tríduum Sacrum

szent háromnap

tempus Paschále

húsvéti idő

dies pentecóstes/quinquagínta

ötvennap

octáva Resurrectiónis

húsvét nyolcada

octáva Pentecóstes

pünkösd nyolcada

tempus post Pentecósten/Trinitátem

pünkösd/Szentháromság vasárnapja utáni idő (évközi 2.)

tempus per annum [újabban]

évközi idő

Napok

domínica prima in Advéntu Dómini (Ad te levávi)

ádvent első vasárnapja

domínica secúnda in Advéntu Dómini (Pópulus Sion)

ádvent második vasárnapja

domínica tertia in Advéntu Dómini (Gaudéte)

ádvent harmadik vasárnapja

domínica quarta in Advéntu Dómini (Roráte/Meménto)

ádvent negyedik vasárnapja

vigília

előnap (régiesen: böjt)

Natívitas/Natále DNIC

karácsony (Születés)

octáva

nyolcad, nyolcadnap

Sanctus Stéphanus protomártyr

Szt. István első vértanú

Sancti Innocéntes

Aprószentek

Circumcísio DNIC

kiskarácsony (Körülmetélés)

Epiphánia DNIC
Theophánia/Apparítio [ritkább]

vízkereszt (Megjelenés)

domínica in Septuagésima

(Circumdedérunt)

hetvenedvasárnap, kilenchagyó

domínica in Sexagésima (Exsúrge)

hatvanadvasárnap

domínica in Quinquagésima (Esto mihi)

ötvenedvasárnap

féria tértia Carnis Prívii

húshagyókedd

féria quarta in cápite ieiúnii
Dies Cínerum

hamvazószerda (böjtfő)

domínica prima Quadragésimae

(Invocávit)

nagyböjt első vasárnapja

domínica secúnda Quadragésimae (Reminíscere)

nagyböjt második vasárnapja

domínica tértia Quadragésimae

(Oculi)

nagyböjt harmadik vasárnapja

domínica quarta Quadragésimae

(Laetáre)

nagyböjt negyedik vasárnapja

domínica in Passióne (Iúdica)

feketevasárnap (Szenvedés)

domínica [in] Ramis Palmárum

domínica Palmárum [újkori]

virágvasárnap

Cena Dómini

nagycsütörtök (Az Úr vacsorája)

Parascéve [ógörögül]

nagypéntek (Készület)

Sabbátum Sanctum

nagyszombat

Resurréctio DNIC

Pascha [héberül]

húsvét (Föltámadás)

Átvonulás 

domínica in Albis [depósitis]

(Quasi modo)

fehérvasárnap

domínica secúnda post Pascha

(Iubiláte)

húsvét utáni második vasárnap

domínica tertia post Pascha

(Misericórdia Dómini)

húsvét utáni harmadik vasárnap

domínica quarta post Pascha

(Cantáte)

húsvét utáni negyedik vasárnap

domínica quinta post Pascha

(Vocem iucunditátis/Rogáte)

húsvét utáni ötödik vasárnap

Ascénsio DNIC

áldozócsütörtök (Mennybemenetel)

dies Rogatiónum

(litánia minor)

keresztjáró napok

consecrátio ségetum

(litánia maior)

vetések megszentelése

Pentecóstes

pünkösd (Ötvened)

domínica … post Pentecósten/Trinitátem

pünkösd/Szentháromság utáni … vasárnap

domínica Trinitátis

Szentháromság vasárnapja

Corpus Christi

úrnapja (Krisztus Teste)

ieiúnia quáttuor témporum

évnegyedes-/kántorböjtök

Az egyházi év (szanktorále, kommúne)

memória

emléknap

festum

ünnep

sollémnitas

főünnep

natále

[mennyei] születésnap

commúne

közös rész

sanctorále

saját rész

uníus …

símplicis …

egy …

plúrium/plurimórum …

több …

apóstolus

apostol

martyr

mártír, vértanú

virgo

szűz

conféssor

hitvalló

doctor [ecclésiae]

egyházdoktor/-tanító

diáconus

levíta [emelkedett]  

diákonus, szerpap

présbyter (sacérdos)

áldozópap

epíscopus (póntifex)

ántistes [emelkedett]

praesul [költői]

püspök

abbas

apátúr

abbatíssa

apátnő

erémita

remete

religiósus

szerzetes

religiósa, moniále, sanctimoniále

apáca

rex

király

dux

herceg

regína

királynő

princeps

fejedelem

principéssa

hercegnő

deposítio

temetés

translátio

ereklyeátvitel

Decollátio S. Ioánnis Baptístae

Szent Iván Nyakavágása/Fővétele

Immaculáta Concéptio BMV

Szeplőtelen Fogantatás

Purificátio BMV
Hypapánti [görög eredetű]

Gyertyaszentelő (Tisztulás)
Találkozás

Annuntiátio BMV

Gyümölcsoltó Boldogasszony

(Angyali Üdvözlet)

Visitátio BMV

Sarlós Boldogasszony (Látogatás)

Sancta María de Nive

Havas Boldogasszony

Assúmptio (Dormítio) BMV

Nagyboldogasszony

(Mária Mennybevétele/Elszenderülése)

Natívitas BMV

kisboldogasszony (Születés)

Dedicátio ecclésiae

egyháznap, templomszentelés

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.