Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


LITURGIKUS LATIN NYELV KEZDŐKNEK, 12. óra

2008.11.05
A szótári alak (főnevek), a deklinációk és a házi igerendszerezés átnézése.
A vocabularium folytatása (csak azzal foglalkozzanak, amelyiknél van magyar megfelelő):

Szertartástípusok
missa
eucharístia
oblátio [apostoli és patrisztikus]
sacrum [XVII–XIX. század]
mise
offícium divínum
zsolozsma
sacraméntum
szentség
sacramentále
szentelmény
A mise részei
praeparátio ad missam
előkészület a misére
accéssus altáris
az oltárhoz vonulás
procéssio
processzió, körmenet
Aspérges
szenteltvízhintés
intróitus
offícium [régies]
introitus, bevonulás
Kýrie [ógörögül]
Uram irgalmazz …
Glória
Dicsőség a magasságban …
collécta
orátio
kollekta, könyörgés
prophétia
prófétai olvasmány
léctio
olvasmány/szentlecke
graduále (respónsum gradále)
respónsum [régies]
graduále
Allelúia
Alleluja
tractus
traktus
sequéntia
prosa [régies]
szekvencia
evangélium
evangélium
homília
beszéd az evangéliumról
sermo
beszéd általában
cóncio
prédikáció
concionátor
hitszónok
Credo
Hiszek egy Istenben …
orátio fidélium
hívek könyörgése
offertórium
offertórium, felajánlás
secréta
superobláta
fölajánlási könyörgés
praefátio
prefáció
Sanctus
Szent vagy …
canon missae
prex eucharistica
misekánon
eucharisztikus ima
Pater noster
orátio domínica
Miatyánk
az Úr imádsága
embolísmus (Líbera nos … )
betoldás (Szabadíts meg …)
fráctio
kenyértörés
in fractióne
kenyértörés alatt (énektétel)
pax
békecsók
Agnus Dei
Isten Báránya …
commúnio
communicáre
confirmáre [régies]
áldozás
áldozni
a Szent Vért venni
purificátio
purifikálás
postcommúnio
complénda
áldozás utáni könyörgés
Ite missa est
elbocsátás
Benedicámus Dómino
elbocsátás (böjtnapokon)
benedíctio
áldás
recéssus altáris
kivonulás
gratiárium áctio post missam
mise utáni hálaadás
A zsolozsma részei
primae/secúndae vésperae
első/második vecsernye
Deus in adiutórium
Isten figyelmezz
antiphóna
antifóna
psalmus
zsoltár
capítulum
kapitulum
responsórium
responzórium
versus
verzus
hymnus
himnusz
versículus
verzikulus
antiphóna ad Magníficat
Magnificat-antifóna
cánticum (Magníficat, Benedíctus, Nunc dimíttis)
kantikum (Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis)
preces
fohászok, précesz
completórium
kompletórium
léctio brevis
rövid olvasmány
Confíteor
Gyónom …
Convérte nos
Téríts meg …
matutínae
laudes matutínae
matutínum
vigília [monasztikus]
matutínum, uternye
hora lectiónis [Lit. Hor.]
olvasmányos imaóra
invitatórium
invitatórium
psalmus 94
94. zsoltár (Veníte)
noctúrnus
nokturnus
absolútio
föloldozás
léctio
olvasmány
versículus sacerdotális
papi verzikulus
laudes
laudes
horae diúrnae
horae canónicae
horae parvae
hora média [Lit. Hor.]
napközi hórák
kánoni hórák
kishórák
napközi imaóra
prima
príma
Sýmbolum Athanásii
Atanáz-hitvallás (Quicúmque)
offícium capítuli
káptalantermi szertartás
tértia
tercia
sexta
szexta
nona
nóna
Szentségek, szentelmények 1.
baptísma
 
paeniténtia
conféssio
absolútio
 
Eucharistia
commúnio
 
extrema unctio
unctio infirmorum
 
exséquiae
sepultúra
viáticum
commendátio ánimae
 
matrimónium
núptiae
benedíctio thálami
 
benedíctio
 
Szentségek, szentelmények 2.
confirmátio
 
ordinátio
 
clericus
 
psalmísta
 
ordines minores
 
ostiarius
 
lector
 
exorcista
 
acolythus
 
ordines sacri
 
subdiáconus
 
diáconus
 
présbyter sacérdos
 
epíscopus
pontifex
antístes
praesul
 
suspénsio
 
reconciliátio
 
deposítio
 
dispensátio
 
degradátio
 
restitútio
 
excommunicátio
 
consecrátio ábbatis
~ abbatíssae
~ virginum
 
dedicátio ecclésiae
 
consecrátio altáris
 
publicátio festorum
 
expúlsio públice paeniténtium
 
reconciliátio paeniténtium
 
benedíctio ólei catechumenórum ~ infirmórum
 
conféctio chrísmatis
 
mandátum
lótio pedum
 
sýnodus
 
itinerátio
 
recéptio
 

 
Jónás könyve 2. része
Et factum est verbum Domini ad Ionam secundo dicens : surge vade ad Nineven civitatem magnam et praedica in ea praedicationem quam ego loquor ad te : et surrexit Iona et abiit in Nineven iuxta verbum Domini et Nineve erat civitas magna Dei itinere dierum trium : et coepit Iona introire in civitatem itinere diei unius et clamavit et dixit adhuc quadraginta dies et Nineve subvertetur : et crediderunt viri ninevitae in Deo et praedicaverunt ieiunium et vestiti sunt saccis a maiore usque ad minorem : et pervenit verbum ad regem Nineve et surrexit de solio suo et abiecit vestimentum suum a se et indutus est sacco et sedit in cinere : et clamavit et dixit in Nineve ex ore regis et principum eius dicens homines et iumenta et boves et pecora non gustent quicquam nec pascantur et aquam non bibant : et operiantur saccis homines et iumenta et clament ad Dominum in fortitudine et convertatur vir a via sua mala et ab iniquitate quae est in manibus eorum : quis scit si convertatur et ignoscat Deus et revertatur a furore irae suae et non peribimus : et vidit Deus opera eorum quia conversi sunt a via sua mala et misertus est Deus super malitiam quam locutus fuerat ut faceret eis et non fecit : et adflictus est Iona adflictione magna et iratus est : et oravit ad Dominum et dixit obsecro Domine numquid non hoc est verbum meum cum adhuc essem in terra mea propter hoc praeoccupavi ut fugerem in Tharsis scio enim quia tu Deus clemens et misericors es patiens et multae miserationis et ignoscens super malitia : et nunc Domine tolle quaeso animam meam a me quia melior est mihi mors quam vita : et dixit Dominus putasne bene irasceris tu : et egressus est Iona de civitate et sedit contra orientem civitatis et fecit sibimet ibi umbraculum et sedebat subter eum in umbra donec videret quid accideret civitati : et praeparavit Dominus Deus hederam et ascendit super caput Ionae ut esset umbra super caput eius et protegeret eum laboraverat enim et laetatus est Iona super hedera laetitia magna : et paravit Deus vermem ascensu diluculo in crastinum et percussit hederam et exaruit : et cum ortus fuisset sol praecepit Dominus vento calido et urenti et percussit sol super caput Ionae et aestuabat et petivit animae suae ut moreretur et dixit melius est mihi mori quam vivere : et dixit Dominus ad Ionam putasne bene irasceris tu super hederam et dixit bene irascor ego usque ad mortem : et dixit Dominus tu doles super hederam in qua non laborasti neque fecisti ut cresceret quae sub una nocte nata est et una nocte periit.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.