Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


LITURGIKUS LATIN NYELV KEZDŐKNEK, 10. óra

2008.10.29

1. A Jónás könyve 1. fejezetét magnóra olvastam, Kamill testvértől várjuk az anyagot (én is szeretném megkapni). Krisztina fölmondta az ordináriumot, várom a többieket, erősítsék a versenyszellemet!

2. Nyelvtani tanulságok. Az ige: minden mondtaban (=tagmondtaban) van, személyragra végződik. Figyelem! Vannak deponens igék és összetettek (passzív perfektumok) is. Lecke a jövő órára: a Jónás 1. minden igéjét kigyűjteni és csoportosítani alaki szempontból.

3. A főnevek. Szám - személy - ragozási osztály. A különbség az agglutináló és a flektáló megoldás között. A rag, a prepozíció (eredetileg adverbium) és az eset fogalma. Az eset megszűnése: kötött szórend és kiterjedt prepozícióhasználat. A latin eset- és prepozícióhasználat átmeneti jellege. Az esetrendszer: [számok: numerus singularis és pluralis] nominativus, accusativus, genitivus, dativus, ablativus + locativus, instrumentalis (vocativus).

A jövő órán: az esetek magyarázata és a deklinációs rendszer. Elkezdjük a terminológiai jegyzéket, ld. alább.

Vocabulárium litúrgicum

liturgikus terminológiai szótár

Összesített szerkönyvek

missále (liber missális)

misekönyv

breviárium

nocturnále

diurnále

zsolozsmáskönyv

nappali ~

éjszakai ~

rituále

pap által kiszolgáltatható szentségek-szentelmények könyve

pontificále

püspök által kiszolgáltatható szentségek-szentelmények könyve

martyrológium

a breviárium kiegeszítője az Egyházban az egyes napokon megtartott valamennyi ünnepről

Rubrikáskönyvek

Caeremoniále Romanum

a pápai udvaré

Caeremoniále episcopórum

az egyházmegyéké

directorium

egyhazmegyék, ill. szerzetesrendek adják ki évenként

Misén használatos egyéb könyvek

sacramentárium

kánon, orációk, prefációk (pap)

evangeliárium

evangéliumok (diákonus)

graduále (liber gradális)

énektételek (szkóla)

cantatórium

graduále, Alleluja, traktus (szólóénekes)

lectionárium

olvasmányok, szentleckék (lektor, szubdiákonus)

canon episcopális

a miseordó püspöki misében

Zsolozsmában használatos egyéb könyvek

collectáre/capituláre

kapitulumok, orációk (celebráns)

antiphonále

énektételek (szkóla, előénekesek)

lectionarium

matutínumolvasmányok (lektorok)

psaltérium

zsoltárok, állandó és köznapi részek

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.