Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AZ ÚN. TRIDENTI RÍTUS, 2. óra

2008.09.26

I. A mise változásai Trident után (vö. Radó: Enchiridion liturgicum I. 266. skk.)

1. Az ünnepek számának csökkenése 130-ra, majd növekedése 266-ra (X. Pius előtt) 
2. X. Pius rubrika- és naptárrefromja (a temporále méltóságának visszaállítása) 
3. XII. Pius nagyheti reformja 
4. XXIII. János további rubrika- és naptárreformja 
(mindezeket összegezve: 1960 Novus codex rubricarum) 
5. 1965-ben népnyelvűség, további változtatások az ordóban. 
Összegezve: a XX. századig csak a kalendárium változik

II. A mise ügye a Tridenti Zsinaton (javaslatok)

1. A celebrálás ritkítása
2. Csak bibliai szöveganyag 
3. "Eretnek" helyek kiküszöbölése a kánonból és a halotti offertóriumból 
4. Egységesítés 
5. Ősi, hiteles források 
Összegezve: csak az utóbbi kettő érvényesült, az is mértékkel.

III. A "tridenti" mise előzményei 

1. 1474: Velence, Missale Romanum, editio princeps 
2. XII-XIII. század fordulója: a kuriális-ferences rendtartás kialakulása 
(III. Ince, Haymo Faversham, a pápai kúria és a pápai bazilikák közti különbség: 
a. nem székesegyházi rítus, 
b. jobban integrálja a frank-germán elemeket) 
3. A római rítus általánosabb gyökere: frank-római hagyomány

IV. A mise összetevői

1. Az egyházi év 
2. A rubricisztika 
3. A szövegek, mégpedig 
a. Euchológia (szakramentárium, vagyis orációk: klasszikus formában 3 a misében, oratio/collecta, secreta/superoblata, postcommunio/complenda, a Gelasianumban még mások is, ennek maradványa a tkp. collecta pl. hamvazószerdán, gyertyaszentelőkor  - prefációk: eleinte proprium, majd 11 klasszikus [kommúnis, ádvent, karácsony, vízkereszt, nagyböjt, szent kereszt, húsvét, áldozócsütörtök, pünkösd, szentháromság, apostolos, máriás, a XX. században újabbak, a NO-ban újra rengeteg] - a kánon [bár állandó, nem az ordinárium része, a tkp. mise, már Ambrus: De sacramentisben megvan a korai változata]) - hívek könyörgése vsz. nem volt (Jungmann szerint igen, de nem értek egyet), de ólatin litániákat ismerünk.
b. Olvasmányok (lecke + evangélium, 2 olvasmányos rendszer, a 3 olvasmány mozarab és ambrozián, azt hitték, hogy ez volt a római is, mintha a graduále-Alleluja egy-egy válasz lenne, de ez botorság, maga Martimort is, aki egyébként nagy reformer, ezt írja, ugyanaz, mint Bizáncban, a szemlélet alapja, hogy a misében, amely maga a beteljesedés, nincs helye az előképnek, ezért az Ószövetség a zsolozsmában szerepel, ha mégis misében, az böjtnapokra [böjti köznap, kántorböjt, vigília] korlátozódik, mert az eleve előképi, fölkészítő jellegű. Néha mégis van, főleg prófécia, a misében, de ilyenkor leckének számít, és nem prófécia, hanem lecketónuson olvassuk). 
c. Az énekanyag (ordinárium és proprium, ezzel folytatjuk, majd az ordinárium szövegeivel)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.