Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A ZSOLOZSMA, 2. óra

2008.09.24

Mitől nevezhetünk „római”-nak egy zsolozsmát?
Három szempontot érdemes kiemelni mint a rómaiság kritériumát. Ezeknek a hagyományos római eredetű liturgiák a középkorban és az újkorban egytől-egyig megfeleltek, beleértve minden rendi és egyházmegyés rítust, valamint a pápai kúria rítusát (= ferences és tridenti) is. A három szempont tehát:

a. A tételkészlet
A római zsolozsma meghatározott, szövegek és azokhoz szorosan kötődő dallamok halmazából áll, amelyek jellemző műfajokba rendeződnek (pl. antifóna, responzórium, himnusz, olvasmány, kapitulum, zsoltár, könyörgés, stb.). Ez a készlet behatárolt, de igen nagy. Ténylegesen nem minden rítusban és nem minden korszakban van meg a tételek összessége, de van egy közös alap, amely mindenütt és mindig megtalálható, és vannak további szintjei a csak itt vagy ott, csak ebben vagy abban a korban használatos tételeknek. A közös anyag önmagában is elég nagy ahhoz, hogy a mai zsolozsmázó igényeit szinte teljesen kielégítse.

b. A szerkezet
Első szinten a hórákat jelenti (laudes, príma, tercia, stb.), valamint ezek sajátos (és egymástól különböző!) fölépítését. A hórák kiválasztásának és számának alapja és értelmezése. Római őrváltások, áldozati rítusok, a 118. zsoltár 7+1-es rendelkezése. A liturgiamagyarázók szerint a 3 nokturnus tkp. 3 éjszakai kishóra, amelyeket a laudes úgy foglal össze, mint a nappali hórákat a vesperás. Idővel összevonás reggeli és esti blokkba, de a tudat megmarad. Később (már Hippolytosnál, vö. Traditio apostolica 41. skk.) üdvtörténeti események, főleg a kishórákhoz: Szentlélek eljövetele, megfeszítés, kereszthalál. Ld. még a szőlőmívesek példázatát, ugyanezek a hórák mint az emberi élet vagy a történelem leképezése (The seven ages of man). A középkor végén a compassio gondolatköre (a zsolozsma mint az ajkak áldozata), vö. a hóraversekkel, pl. Patris sapientia, Mater innocentiae (ez utóbbi magyarul is Babits Amor sanctusában mint magyarországi szerző hóra-éneke a hétfájdalmű Szűzről, idézi még Szunyogh: A szent zsolozsma - ez utóbbi 11-80. egyébként is kiváló és hangulatos leírás a hórákról). Aki tudja a Szunyogh-könyv internetes forrását, legyen szíves alább közölni! Ajánlom még angolul tudóknak ezt: http://books.google.hu/books?id=5kIzrfkM21YC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=%22de+tempore+quo+oportet+orare%22&source=web&ots=IBFW0MocLp&sig=A09W9JSKskmpoLz17r8qlBGbsHw&hl=hu&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPP1,M1

PATRIS SAPIENTIA

Patris sapientia,veritas divina,
Christus Jesus captus est hora matutina,
a suis discipulis et notis relictus
Judeis est venditus,traditus,afflictus.

Hora prima ductus est Jesus ad Pilatum,
falsis testimoniis multum accusatum,
in collum percutiunt manibus ligatum,
conspuentes faciem ut est prophetatum.

"Crucifige!" clamitant hora tertiarum,
illusus induitur veste purpurarum,
caput suum pungltur corona spinarum,
fert trabem in humeris ad loca poenarum.

Jesu hora sexta est cruci conlavatus,
prae tormentis sitiens felle est potatus,
pendens cum latronibus eis deputatus,
sinister cum reprobat latro sceleratus.

Hora nona dominus Jesus exspiravit,
"heli" clamans animam patri commendavit.
Eius latus lancea miles perforavit,
terra tunc contremuit et sol obscuravit.

De cruce deponitur hora vespertina,
fortitudo latuit in mente divina.
Talem mortem subiit vitae medicina,
heu corona gloriae iacet hic supina!

Hora completorii datur sepulturae
corpus Jesu nobile, vitae spes futurae,
conditur aromate, implentur scripturae,
iugis stt memoriae mors haec tuae curae.

Has horas canonicas cum devotione
tibi Christe recolo pia ratione,
ut qui pro me passus es amoris ardore
sis mihi soiatium in mortis agone.

RÉGI MAGYAR FORDÍTÁSBAN 

Atyának bölcsesége, isteni bizonyság
Veternyének idején Krisztus elfogattaték,
Az o tanejtvánitul éjjel elhagyattaték,
Sidóknak árultáték, adaték és kénzaték.

Napnak elsõ idején Jézus elviteték,
Pilatusnak elõtte hamissan vádoltaték,
Kezét ott megketezvén nyakon.veretteték,
Mint megprófétálták volt, arcul hagyaptaték.

Napnak harmad idején feszíteni keálták,
Megmevetésnek utánna bársonnyal ruházák
Az õ szentséges fejét tevissei koronázák,
Kénnyát vállán viseli az kénnak helire.

Napnak hatod idején Jézust megfeszejték,
Kénnyában megszomjúla, epével kénzaték,
Két tolvajnak kezelte bínesnek ítéltetek,
A kegyetlen sidóktul meg megkárumlattaték.

Napnak kilenced idején kegyes Jézus meghala,
ü szent atyját kejáltá,. lelkét neki ajánlá;
Egy vitéz õ szent szivét ám általöklelé,
Föld ottan megrémõle, nap megsetétõle.

Keresztfáról levevék vecsernyének idején;
Erõsége megmarada õ istenségébe.
Elyen halált szenvede életnek orvossága,
Oh mert ám hányatta fekszik dicsõségnek koronája!

Komplétának idején koporsóba helheték,
Krisztusnak nemes testét, életnek reménségét,
Szent kenettel kenetik: irások telének.
Én szivemnen nagy gondja Krisztusnak halála.

Ez szent imádságokat ajojtatossággal
Krisztus, neköd ajánlom és hálaadással,
Mert te nagy szerelmedbõl nagyként értem szenvedél,
Légy nekem vigaságo(m) halálomnak idején!

MATER INNOCENTIAE

Mater innocentiae, Rosa sine spina,
Maria ingemuit hora matutina,
dum audivit Dominum captum et ligatum,
pergit Jerosolymam, ut videret natum.

Hora prima filium caesum et afflictum
cernit et ab impiis vinculis adstrictum
ad Pilatum praesidem duci cum clamore:
tota tunc contremuit magno prae dolore.

Acclamantam populum bora tertiarum:
"Crucifige" percipit, cor fit plus amarum.
Spin is punctum as picit Natum et ferentem
crucem; sequens Filium maestam habet mentem.

Hora sexta Dominum in cruce levari
respicit, et ferreis clavis conclavari,
frangi membra Filii et sanguinem fundi.
Repletur doloribus Dominatrix Mundi,

Hora nona spiritum Patri commendantem
audit Natum lugubri voce exspirantem:
cuius latus lancea quando perforavit,
genetricis viscera ferrum penetravit.

De cruce depositum hora vespertina
tenet inter bracchia Coelorum Regina,
quem dum lavit lacrimis, madidum cruore,
se aspergit sanguinis sacrari dolore.

Hora Completorii, quando sepulturae
corpus sacrum traditur, Virgo Mater dure
lamentatur eiulans: se tam desolatam
natoque tam inclito sic fore privatam.

Has horas canonicas Tibi cum amore
Virgo Mater offero pro tuo dolore,
utque crucem Filii mente pertulisti,
nos ducas ad gaudias sempitema Christi!

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nagymácséd

(Gál István, 2010.07.28 13:40)

A kért Szunyogh konyv internetes forrása:
http://penta.hcbc.hu/ppek/konyvek/szzsol01.txt

zen-e@t-email.hu

(Ágoston Viktória, 2008.11.27 22:06)

Bár csak most néztem meg e honlapot, de jobb későn...
A Szunyogh-könyv internetes forrása: www.ppek.hu/k256.htm
Jó olvasást!