Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A TRIDENTI RÍTUS, 9. óra

2008.11.21

A régi rítus közelmúltja az ED-től máig

I. Az Ecclesia Dei adflicta motu proprio. Lefebvre a világ püspökeinek hozzáállását fölmérve és saját korát, helyzetét mérlegelve belátja, hogy nem remélhet megoldást a Rómával való egyeztetéstől. Ezért 1988-ban Écone-ban püspököket szentel (Castro Mayer camposi püspök közreműködésével). Videó: http://www.youtube.com/watch?v=gAr0psfJGeg II. János Pál pápa erre kiadja az ED-t, amely 1) kimondja a szentelésben közreműködő püspökök és a fölszenteltek önmagától beálló kiközösítését, 2) nyomatékosítja a négy évvel korábban kiadott engedélyeket, azaz hogy a püspökök bőkezűen éljenek velük, 3) létrehozza az ED pápai bizottságot a régi rítushoz kötődő közösségek ügyeinek intézésére. Ettől kezdve ED közösségekről beszélhetünk, a területi indultum (Anglia, Wales) és a camposi adminisztratúra (alább) kivételével ők képviselik a régi liturgiát, valamint Lefebvre közössége és a szedevakantista csoportok.

1. Szedevakantizmus: szerintük az Egyház ma "sede vacante" van, azaz a pápai trón üres, nincs érvényes pápa. Hogy ki volt az utolsó érvényes pápa, abban az egyes csoportok különböznek, XII. Piuszt általában még elfogadják. nem azonosak az ókatolikusokkal, akik az I. Vatikáni Zsinat idején váltak ki. A szedevakantisták szakadár közösségek.

2. FSSPX: X. Szt. Pius Papi Testvérület. Lefebvre alapította 1970-ben, ma ennek a szervezeti keretéhez tartoznak a Rómával nem rendezett viszonyban élő tradicionalisták. Szellemi gyökerük: antimodernista mozgalom, X. Szt. Pius és kora, ennek kontextusában értelmezhető a gregorián mozgalom és a liturgikus mozgalom akkori támogatása is. A II. Vatikáni Zsinatot elvetik, de a pápát elfogadják. Mivel a II. VZs nem dogmatikus zsinat, tkp. nem minősülnek eretneknek vagy szakadárnak, csak rendezetlen jogi helyzetű közösségnek. A püspökeik a hivatalos álláspont szerint ki vannak közösítve, de a papjaik és a híveik nem. Ők ezt vitatják, arra hivatkozva, hogy szükséghelyzetben "suprema lex salus animarum", és szerintük Lefebvre szükséghelyzetben cselekedett. A tárgyalások máig folynak. A szertartásaik érvényesek, de jurisdikciójuk nincs, így pl. nem szabályosan gyóntatnak, esketnek.

3. FSSP: Szent Péter Papi Testvérület. Az FSSPX papjai és szeminaristái alapították, akik nem tudtak azonosulni a Rómával való nyílt szembefordulással. Teljes közösségben van Rómával, de egyházmegyénként a megyéspüspök határozza meg a hatáskörét. A legnagyobb ED közösség. Szellemisége eredetileg az FSSPX-hez állt közel, de később befogadott mindenféle hatást, lévén a régi rítusú papok menedéke, így sajátos lelkiségéről kevéssé lehet beszélni. Újabban, amióta monopol helyzete szűnőben van, igyekszik ismét kialakítani sajátos karizmáját. Az egyszerűséget, a józanságot, a szentmiséből származó megszentelődést és - elvileg - a közös életet hangsúlyozzák. Két szemináriuma: Denton (Nebraska, USA, angol nyelvű), Wigratzbad (Bajorország, német és francia nyelvű). A generális székhelye Fribourgban van (Svájc).

4. ICRSS: Krisztus Király és Főpap Intézete. 1990-ben alapították, székhelye Gricigliano, Toscana. Barokkos külsőségek és áhítat, az egyházművészet buzgó támogatása. Dinamikusan fejlődik, főleg Amerikában. A helyi egyházvezetéssel mindenütt jó viszonyra törekszik. Szerzetesnők is tartoznak hozzá, újabban artisztikus világoskék habitus, reverenda a viseletük, mert a Santa Maria Maggiore-bazilika kanonokjainak tekintik magukat.

5. IBP. Jó Pásztor Intézet (http://www.institutdubonpasteur.org/). XVI. Benedek pápa alapította Bordeaux-ban, az FSSPX-ből visszatérő papoknak. Egyik vezetőjük a párizsi St Nicolas du Chardonnet-templom elfoglalásában is részt vett annak idején. Radikális, a NO-t gyakorlatilag teljesen elutasító csoport. Újabban meglehetősen vegyes összetételű, szervezetileg is igen kaotikus.

6. További közösségek. Pl. Néri Szt Fülöp Intézet (Berlin), szerzetesek, köztük a leghíresebb Le Barroux (Provence) bencés ikermonostora.Az említett közösségek és továbbiak honlapjait ld. itt: http://katolikus-traditio.hu/honlap/

7. Camposi Apostoli adminisztratúra (Vianney-i Szt. János Papi Testvérület). Brazíliai egyházmegye, ahol a helyi püspök, Castro Mayer "nem vezette be" a II. VZs-ot és a liturgikus reformokat (vö. egyes szovjet tagállamokkal, ahol az egészet a KGB cselének hitték). Miután részt vett Lefebvre püspökszentelésében, kiközösítést állapítottak meg róla is. Utódja, Rifan, aki ma is a püspök, tárgyalt Rómával. Így a camposi egyházmegyén belül létrehoztak egy prelatúrát, amely személyi prelatúraként működik (vö. görögkatolikusok, tábori püspökség). Ez a régi rítusú közösségek jogi integrációjának legfejlettebb jelenlegi formája.

8. Világi szervezetek: FIUV - Una Voce. A legnagyobb nemzetközi szervezet, laikus háttér, sajátos arculata inkább a helyi tagszervezeteknek van. FIJ - Juventutem. A 2005-ös kölni ifjúsági világtalálkozóra hirdette meg az FSSP mint tradi fiatalok programját, bemutatandó, hogy nemcsak csápolós katolikus fiatalok vannak. A dolog jól sikerült, a követekező évben Bern-ben megalakult a hivatalos nemzetközi szervezet.

II. A Summorum pontificum (2007. VII. 7., érvénybe lép: IX. 14.) új korszakot jelentett (Ratzinger véleménye korábban is ismert volt, végig közreműködött a tárgyalásokban és ígérte, hogy ha megteheti, lépni fog), főként a már nagyobb tradi háttérrel és nemzetközi visszhanggal rendelkező országokban. A problémák azonban még nem oldódtak meg teljesen. A régi rítusú közösségek száma jelentősen nő, de az új szituációban mindenki keresi a helyét és az együttélés módját.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.