Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A TRIDENTI RÍTUS, 7. óra

2008.11.07

A NEM EVANGÉLIUMI OLVASMÁNYOK

I. A szentleckék

Leginkább a páli levelekből, főleg húsvéti időben a közönséges levelekből is. Ószövetségi szöveg nem szerepel, kivéve olykor kettőt. 1. Izaiás, a legkrisztológiaibb próféta, akit már a Jeromos-előszó is kiemel a Vulgatában (ez tehát kvázi-újszövetségi irat, már nem előképi). 2. Az ún. Liber Sapientiae, amely nem azonos a Bölcsesség könyvével, hanem annak, a Példabeszédeknek, a Prédikátornak, az Énekek énekének és a Sirák fiának összefoglaló neve, tehát a salamoni írásokat takarja. A belőle készült olvasmányok nem minősülnek ószövetséginek, de általában nem is perikópák, hanem centók, azaz nem szomszédos részletekből összemontírozott szövegek. Főleg a szanktorále-kommúne jellegzetességei. A szentleckékre vonatkozó közvetlen források közül az első, amely a tridenti válogatást adja, az ún. Alkuin-féle Comes (IX. sz.). A szentleckék rendszere sz evangéliumokhoz képest tehát még korábban adatolt, rendszerükben még kevesebb a rítusonkénti ingadozás. Az evangéliumi és a lekciós perikópák közt tartalmi kapcsolat nincs és nem is volt, két teljesen független rendszerről van szó. Ennek jele, hogy pl. Esztergomban a római rendhez képest mindkét sorozat lényegében azonos, de a leckék egy héttel el vannak csúsztatva az evangéliumokhoz képest.

II. Ószövetségi olvasmányok

Böjtnapokon, azaz nagyböjti köznapok, kántorböjtök, vigíliák, a készületi jelleg kötődik hozzájuk. Ezeket lektor, nem pedig alszerpap olvassa, és más a tónusuk is.

AZ ÉNEKTÉTELEK

I. Az ordinárium

Fokozatosan vezették be. A legősibb a Sanctus (Is 6-ból az angyalok éneke + a jeruzsálemi bevonulás üdvözlő szavai [Benedictus]), amely az egész kereszténység sajátja, sőt már a zsidó istentisztelet is ismerte. A Kyrie eredetileg válaszként litániához tartozott, ebben a formában az ún. Gelasius-féle litániák már az V. században ismerik. Állítólag Gergely szünteti meg a szöveget, és tartja meg csak a Kyriét. Az I. Ordo Romanus szerint még nem rögzült a száma („fregoli”). A Gloria keleten is ismert (ott az orthros [= matutinum] része, az angyali ének tropizálása, már a IV. században. Nyugaton a használata fokozatosan terjed ki egyre több ünnepre, Rómában a karoling kor előtt csak püspöki miséken. A Credo az V. századtól kerül egyes misékbe, de Rómában csak 1014 körül. Vsz. Antiókiából veszi át Konstantinápoly (V–VI. sz.), majd onnan a mozarab, végül tőle a gallikán rítus. Az Agnus Dei a legkésőbbi, Sergius pápa vezeti be a VII. század utolsó negyedében.

II. A proprium

A többi, olvasmányos és szakramentáriumi összetevőnél is szilárdabb rész, a római rítus egyik legjellegzetesebb és legegységesebb eleme. Vsz. a klasszikus elrendezés és válogatás egyszeri, átgondolt, tervszerű munka eredménye a VII. század vége felé, és a pápai schola cantorum működéséhez kötődik. Ők adják tovább a frankoknak (II. István pápa és a schola vendégeskedése Metzben), az órómai és a gregorián strukturális egyezése miatt a dallamok is így születtek (McKinnon véleménye), de ez nem jelenti az anyag születését, hanem csak azt a redakcióját, amelyik a tridenti és nagyrészt – elvileg – az új rendszer alapja. A legkorábbi énektípusok az olvasmányközi és az áldozási tételek. Az anyag vizsgálatához szempontok: zsoltár vagy más szöveg, parafrázis vagy egyenes idézet, kontrafaktumok, kölcsönzések, típusdallamok megléte, hiánya, ennek aránya. A leginkább „projektszerű” műfaj az introitus, ez végigkomponált, nem ismétlődik, mind egyéni. A leginkább típusos a graduále, a legkésőbbi az offertórium. Az Alleluja szűk, típusos készletből burjánzik el, a kommúnió igen vegyes eredetű és anyagú. A traktussal kapcsolatban szélsőségesek az álláspontok. Mindenesetre a műfaji minták egy része és a szövegek kiválasztása is rendelkezhetett előzményekkel, de néhány műfaj és a tételkészlet liturgikus asszignációja joggal köthető a VII. századhoz. Annyi biztos, hogy az anyagot műfajonként lehet megérteni és így is keletkezett, nem pedig miseciklusként. Frank módosulások: Omnes gentes plaudite manibus-mise, dominica vacansok, Alleluják, stb.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.